Τρίτη / Tuesday 11 Ιουλίου / 11 July 21:30hrs

Maria Albarracin Rodriguez (singer)
Marisa Rizou (dancer)
Spiros Karvelas (guitar, composition)
Christos Rantis (percussion, guitar, bass)

 

Στο Ξενοδοχείο Ζάγκα Μύλος / At Zaga Milos Hotel

0030 27250 22448 mob. 0030 697 442 4755, info@zagamiloshotel.gr
Είσοδος / Entrance fee € 10 / 8 / 5 (κάτω των 18 είσοδος ελεύθερη / under 18 yrs free entrance)


Loading