Φεστιβάλ Κορώνης / Koroni Festival 2019

Jazz, Blues, Pop, Greek, Italian, & American music

Στο Ξενοδοχείο Ζάγκα Μύλος / At Zaga Milos Hotel

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου / Friday 25 October – 20:30 hrs

Frederick Georgiou (pianist)

CV – Βιογραφικό

Entrance fee € 10 / € 8 / € 5

(κάτω των 18 είσοδος ελεύθερη / under 18 yrs free entrance)

Τα προπληρωμένα εισιτήρια θα έχουν έκπτωση 

Εισιτήρια προπωλούνται στο κατάστημα Αλντεμπαράν

Prepaid tickets will be discounted

Tickets available at Aldebaran shop, Koroni

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Under the auspices of the Ministry of Culture and Sports

www.koronifestival.gr / koronifestival@gmail.com


Loading