Φεστιβάλ Κορώνης • Koroni Festival 2020

Κυριακή / Sunday 18 Οκτωβρίου / October 19:30

Στο Ξενοδοχείο Ζάγκα Μύλος • At Zaga Milos Hotel

(tel: 0030 2725022448 / 0030 6972411176)

Greek & Latin Music

Mabel Gonzalez (singer, actor), Enxhi Kllogjri (voice, flute)

Susanne Renelt (saxophone), Per Hakansson (saxophone)

Reijo Hiltunen (keyboards)

Στο Ξενοδοχείο Ζάγκα Μύλος / At Zaga Milos Hotel

(Ανοικτός χώρος ι Open space)

(tel: 0030 2725022448 / 0030 6972411176)

Είσοδος / Entrance fee € 10 / € 8 / € 5

(κάτω των 18 είσοδος ελεύθερη / under 18 yrs free entrance)

Prepaid tickets will be discounted

Tickets available at Aldebaran shop, Koroni

Τα προπληρωμένα εισιτήρια θα έχουν έκπτωση

Εισιτήρια προπωλούνται στο κατάστημα Αλντεμπαράν

Υπό την αιγίδα και την στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Under the auspices and support of the Ministry of Culture and Sports

www.koronifestival.gr / koronifestival@gmail.com


Loading