Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου
Saturday 2 September (21:00 hrs)

Κωνσταντίνος Μάργαρης (Φλάουτο), Χρήστος Κωνσταντινίδης
(βιολί), Σπύρος Μάστορας (φωνή-κιθάρα)

Konstantinos Margaris(flute), Christos Konstantinidis (violin),
Spyros Mastoras (voice-guitar)

Τραγούδια από όλη την Ελλάδα, την Μικρά Ασία και την Κάτω
Ιταλία από το 1900 έως σήμερα
Από το παραδοσιακό και το ρεμπέτικο
στο έντεχνο και σύγχρονο τραγούδι

Greek songs from all over Greece, Asia Minor and southern Italy
from 1900 onwards.
From traditional and rembetiko to contemporary songs.

Στο Ξενοδοχείο Ζάγκα Μύλος / At Zaga Milos Hotel


Loading