‘’Το πορτρέτο της σιωπής’’

Καθημερινά από 18 έως 25 Αυγούστου, 20:00 ‐ 23:00
στο Μανιατάκειον Ιδρυμα
Daily from 18 to 25 August, 20:00‐23:00 hrs
Showroom: Maniatakeion Foundation

Πληροφορίες / information: 0030 6976709769


Loading