Παρασκευή / Friday 08/06/2018 21:30

Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων – ΑΣΟΝ / Athens Symphony Youth Orchestra
(50μελής ορχήστρα / 50‐member orchestra)

Σολίστες: Γρηγ. Ιωάννου (πιάνο), Κων. Μανωλκίδης (κιθάρα)
Solists: Gregory Ioannou (piano), Konstantinos Manolkidis (guitar)

Διευθύνει ο Παύλος Σεργίου / Conductor Pavlos Sergiou

 

The price will vary from concert to concert. Prepaid tickets will be discounted.
Η τιμή των εισιτηρίων θα είναι διαφορετική για κάθε συναυλία. Τα προπληρωμένα εισιτήρια θα έχουν έκπτωση

Εισιτήρια προπωλούνται στο κατάστημα Αλντεμπαράν / Tickets available at Aldebaran shop, Koroni
(Occasionally the time and place of a concert may change)


Loading