Φεστιβάλ Κορώνης / Koroni Festival 2019

Κυριακή 16 Ιουνίου / Sunday 16 June, 21:30 hrs

Στην Ελεήστρια / At Eleistria

Russian Poetry, Russian Music

Victoria Dina Maifatova (mezzo soprano), Marios Kazas (piano)

Έργα των: / works by:

P. I. Tchaikovsky, S. Rachmaninov, M. Glinka & N. Rimski – Korsakov

Είσοδος / Entrance fee € 10 / € 8 / € 5

(κάτω των 18 είσοδος ελεύθερη / under 18 yrs free entrance)

Τα προπληρωμένα εισιτήρια θα έχουν έκπτωση /

Εισιτήρια προπωλούνται στο κατάστημα Αλντεμπαράν

Prepaid tickets will be discounted

Tickets available at Aldebaran shop, Koroni

www.koronifestival.gr / koronifestival@gmail.com


Loading