Φεστιβάλ Κορώνης / Koroni Festival 2022

Πρόσκληση / Invitation   2022

Νότες και γεύσεις στην Κορώνη (κτήριο Κλάππα)

Notes and flavours at Koroni (Klappa building)

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου – 19:00 /  Saturday 10 December – 19:00 hrs

Mε τα μουσικά σύνολα του Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης

With the musical ensembles of the Koroni Arts Festival

Θα προσφερθεί μπουφές από τις οικογένειες των μουσικών 

και φίλους του Φεστιβάλ Κορώνης

Buffet will be offered by the families of the musicians

and friends of Κoroni Festival

Είσοδος ελεύθερη / Admission is free

www.koronifestival.gr / koronifestival@gmail.com


Loading