Μουσικό ψηφιδωτό / Musical mosaic
28/08/2018 – 21:00 hrs

Αγγελος Τεριζάκης / Agelos Terizakis (violin), Enxhi Kllogjri (flute), Susanne
Renelt (saxophone), Gabin Demontigny (trumpet), Simonetta Tancredi (piano)

Έργα των: / works by: G. Rossini, H. Maury, Antonio Vivaldi, C. Chaminade,
Manos Hadjidakis, Petrakis and unknown

Στην Ελεήστρια / at Eleistria

Τα προπληρωμένα εισιτήρια θα έχουν έκπτωση
Prepaid tickets will be discounted

Είσοδος / Entrance fee € 10 / € 8 / € 5


Loading