ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τρίτη, 25 Ιουνίου | 20:30
Στο Κτήριο Κλάππα, Κορώνη 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 
Με τους μαθητές μουσικής και τα μουσικά σύνολα του Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης

Συμμετέχουν:
Γιώτα Παδοβά | φλάουτο
Mabel González | τραγούδι
Αγγελική Λαζάρου | διευθ. χορωδίας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 

ENGLISH
Tuesday, 25 June | 20:30 hrs 
At Klappa building, Koroni 

MUSIC BY AND FOR ALL AGES 
With the music students and the musical ensembles of the Koroni Arts Festival

Guest musicians:
Giota Padova | flute
Mabel González | singer
Ageliki Lazarou | choir dir.

Admission is free


Loading