Φεστιβάλ Κορώνης / Koroni Festival 2019

Πέμπτη / Thursday 11 & Παρασκευή / Friday 12 Ιουλίου / July

At Zaga Mylos Hotel / Στο ξενοδοχείο Ζάγκα Μύλος 21:30 hrs

2 concerts – 2 different programmes
By the Greek song choir of AMAmusique music club from Geneva
accompanied by accordion, percussion, lute, bagpipe, kaval and clarinet.
On July 12, additional soloists and wind instrument will participate.

*The kaval is a flute traditionally played throughout Armenia, the Balkans and Turkey.

2 συναυλίες – 2 διαφορετικά προγράμματα

Με την 20μελή Ελληνική χορωδία της Γενεύης συνοδευόμενη
με ακορντεόν, κρουστά, λάουτο, γκάιντα, καβάλι* και κλαρινέτο.
Στις 12 Ιουλίου θα συμμετάσχουν επιπλέον σολίστες και τα μουσικά σύνολα του Φεστιβάλ Κορώνης.
*Το καβάλι είναι τύπος αυλού διαδεδομένου σε ολόκληρη
την περιοχή των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου.

Διευθύνει η Άννα Κώτη / Conductor: Anna Koti

Είσοδος / Entrance fee € 10 / € 8 / € 5

(κάτω των 18 είσοδος ελεύθερη / under 18 yrs free entrance)

Τα προπληρωμένα εισιτήρια θα έχουν έκπτωση /

Εισιτήρια προπωλούνται στο κατάστημα Αλντεμπαράν

Prepaid tickets will be discounted

Tickets available at Aldebaran shop, Koroni

www.koronifestival.gr / koronifestival@gmail.com


Loading