Φεστιβάλ Κορώνης • Koroni Festival 2021

Σάββατο 5 IOYNIOY • Saturday 5 JUNE, 21:00hrs

Στο Ξενοδοχείο Ζάγκα Μύλος • At Zaga Milos Hotel

Classical Music Evening

Έργα των: / W orks by:

F. Schubert, W. A. Mozart, A. Borodin, F. Mendelssohn and others…

 ʺAlkyona Quartetʺ

Emma Purslow (violin, viola), Marike Kruup (violin)

Raquel Lopez Bolivar (viola), Jobine Siekman (cello)

CV English            CV Greek

Είσοδος / Entrance fee € 10 / € 8 / € 5

(κάτω των 18 είσοδος ελεύθερη / under 18 yrs free entrance)

Prepaid & online tickets will be discounted.

Προπληρωμένα & διαδικτυακά εισιτήρια θα έχουν έκπτωση

Online: www.ticketservices.gr / tel: 00 30 210 7234567 & Public (stores)

Εισιτήρια προπωλούνται στο κατάστημα Αλντεμπαράν

Prepaid tickets available at ALDEBARAN shop in Koroni.

www.koronifestival.gr / koronifestival@gmail.com

Under the auspices and support of the Ministry of Culture and Sports

www.koronifestival.gr / koronifestival@gmail.com


Loading