ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου | 19:00
Στο Μανιατάκειον Ιδρυμα, Κορώνη 

ΝΟΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΙΣ
Mε τα μουσικά σύνολα του Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης
Συμμετέχουν:
Γιώτα Παδοβά και Μαρία Παχνιστή | φλάουτο
Βασίλης Τσέλιος | τρομπέτα
Mabel González | τραγούδι
Reijo Hiltunen | πλήκτρα

Θα προσφερθεί μπουφές από τις οικογένειες των μουσικών και φίλους του Φεστιβάλ Κορώνης

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 

ENGLISH
Monday 18 December | 19:00 hrs 
At the Maniatakeion Foundation, Koroni 

NOTES AND FLAVOURS
With the musical ensembles of the Koroni Arts Festival
Guest musicians:
Giota Padova and Maria Pachnisti | flute
Vassilis Tselios | trumpet
Mabel González | singer
Reijo Hiltunen | keyboard

A buffet will be provided by the families of the musicians and friends of Κoroni Festival
Admission is free

 


Loading