ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Παρασκευή 8-11 μ.μ.

Παρουσίαση δουλειάς και καλλιτεχνικό εργαστήριο με θέμα κολάζ από την καλλιτέχνη Φάτμα Εργκίουνγερ στο Μανιατάκειο Ίδρυμα, Κορώνη

 

ART WORKSHOP
JULY 31, 2015
Friday: 8-11 p.m.

Presentation of work and collage workshop by the artist Fatma Ergunyer at Maniatakeion Foundation, Koroni


Loading