Φεστιβάλ Κορώνης • Koroni Festival 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 IOYΛIOY SUNDAY 18 JULY 21:30 hrs

Στην Ελεήστρια / At Eleistria

Επίκληση / Evocation

Αrias, Lieder and songs 

Click here to listen…

Eleni Calenos (soprano), Dionyssis Mallouhos (piano)

Έργα των: / Works by: G. Verdi, P. Mascagni, M. Ravel, G.F. Handel,

D. Scarlati, F. Schubert, R. Strauss, E. Satie, A. Dvořák, C. Debussy G. Puccini

CVs       ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ        Programme Πρόγραμμα

Είσοδος / Entrance fee € 10 / € 8 / € 5

(κάτω των 18 είσοδος ελεύθερη / under 18 yrs free entrance)

Prepaid & online tickets will be discounted.

Προπληρωμένα & διαδικτυακά εισιτήρια θα έχουν έκπτωση

Onlinewww.ticketservices.gr / tel: 00 30 210 7234567 & Public (stores)

Εισιτήρια προπωλούνται στο κατάστημα Αλντεμπαράν

Prepaid tickets available at ALDEBARAN shop in Koroni.

www.koronifestival.gr / koronifestival@gmail.com


Loading