ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΩΝ ΚΟΡΩΝΗΣ / KORONI ARTS FESTIVAL 2019

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ / PAINTING EXHIBITION

Δ Η Μ Η Τ Ρ Α   Λ Α Μ Π Ρ Ε Τ Σ Α          Α ν θ ρ ώ π ι ν ο ι δ ρ ό μ ο ι

L A B R E T S A        H u m a n p a t h s

Από 29 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου   /    From 29 July to 1 August

11:00 – 13:00 & 20:00 – 23:00 hrs

Στο Μανιατάκειον Ιδρυμα / at Maniatakeion Foundation

www.koronifestival.gr / koronifestival@gmail.com


Loading