Η αναβληθείσα συναυλία θα πραγματοποιηθεί την

Κυριακή 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο

The postponed concert will take place on

Sunday – 8 August  /// At Dimotiko school (upper Koroni)

Das verschobene Konzert findet am Sonntag, 8. August, in der Dimotiko-Schule (oberes Koroni) statt

Φεστιβάλ Κορώνης • Koroni Festival 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ  8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ • SUNDAY 8 AUGUST 21:30 hrs

Στo Δημοτικό σχολείο / At Dimotiko school (upper Koroni)

Βραδιά Νέων Μουσικών

An evening with young musicians

Joséphine Solus (soprano),

Andrea Théato, Yannis Shymko (piano)

Πρόγραμμα Programme

Έργα των: / Works by:

H. Purcell, G. Paisiello, J. Brahms, G. Fauré, F. Chopin, M. Ravel, E. Satie

W. A. Mozart, C. Monteverdi, C. Debussy, G. F. Handel

Είσοδος / Entrance fee € 10 / € 8 / € 5

(κάτω των 18 είσοδος ελεύθερη / under 18 yrs free entrance)

Τώρα μπορείτε να αγοράζετε εισιτήρια και στο διαδίκτυο

You may also buy tickets online

Online: www.ticketservices.gr / tel: 00 30 210 7234567 & Public (stores)

Discounts for prepaid & online tickets

Προπωλούμενα & διαδικτυακά εισιτήρια θα έχουν έκπτωση

Εισιτήρια προπωλούνται στο κατάστημα Αλντεμπαράν

Prepaid Tickets available at Aldebaran shop, Koroni

Υπό την αιγίδα και την στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Under the auspices and with the support of the Ministry of Culture and Sports

www.koronifestival.gr / koronifestival@gmail.com


Loading