ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ / PAINTING EXHIBITION

των:
Φάννυ Γεωμπρέ, Μαρία Διακοδημητρίου, Αρ. Ζανέλης, Αγγέλα Καράλη,
Αντώνης Κοσμαδάκης, Νίκος Λεοντόπουλος, Κατερίνα Πολυζωϊδη Μαυρολέων,
Σοφία Ροζάκη, Βιργινία Φιλιππούση, Αγάπη ΦεσατίδουΨαράκη,
Κατερίνα Χαδουλού

Καθημερινά από 3 έως 16 Αυγούστου, 20:00 ‐ 23:00
στο Μανιατάκειον Ιδρυμα
Daily from 6 to 16 August, 20:00‐23:00 hrs
Showroom: Maniatakeion Foundation

Επιμέλεια / curation: Χριστίνα Σωτηροπούλου, Ιστορικός Τέχνης, τηλ. 6934‐864957
Πληροφορίες / information: 0030 6976709769


Loading