ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ / PAINTING EXHIBITION

Από 28 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου
From 28 September to 1 October

11:00 ‐ 13:00 & 20:00 ‐ 23:00 hrs

Στο Μανιατάκειον Ιδρυμα / at Maniatakeion Foundation

Human paths, choices of life as they are depicted/outlined through the faces of everyday people of yesterday and today. The face as a mirror of the soul and the soul’s choices.
Indian faces sketched from old pictures, become the means of communication with the past of people that were the victims of a relentless fury and the deification of matter.
A nation so close to nature and its laws, valuing and respecting the creation of life.
I reflect what these eyes can be thinking … full of pain, injustice, bravery, nobility… wisdom.
How great the contrast with work which is influenced from backstage in a theatre: their metaphorical meaning indicates the roles we play today from the moment of our birth to our development in a consumer society. Our roles, which are not in agreement with our inner, deeper destination, become the blueprint for the conversion of our human existence into objects and items which are expendable. Typical examples: “You are a sofa…”, “The mirror”, “Make me a skirt”.
What we should be looking for are enlightened people with values – teachers – who become lighthouses among the waves and guides for living. If we learn to see and listen there is hope …

Ανθρώπινοι δρόμοι, ως επιλογές ζωής, που σκιαγραφούνται μέσα από τα πρόσωπα καθημερινών ανθρώπων του σήμερα και του χθες. Το πρόσωπο ως καθρέφτης της ψυχής και των επιλογών της. Πρόσωπα Ινδιάνων, σχεδιασμένα από παλιές φωτογραφίες, γίνονται μέσο επικοινωνίας με το παρελθόν ενός λαού που έγινε θύμα της αδυσώπητης μανίας και
θεοποίησης της ύλης. Ένας Λαός τόσο κοντά στην φύση και τους νόμους της με αξίες και σεβασμό στην δημιουργία της ζωής. Αναλογίζομαι τι μπορούν να σκέφτονται αυτά τα μάτια… γεμάτα πόνο, αδικία, γενναιότητα, αρχοντιά… σοφία.
Πόσο μεγάλη η αντίθεσή τους με τα έργα που είναι επηρεασμένα από τα παρασκήνια του θεάτρου… Η αλληγορική σημασία τους υποδηλώνει ρόλους που φοράμε στο σήμερα από την ώρα που γεννιόμαστε και αναπτυσσόμαστε σε μια
καταναλωτική κοινωνία. Οι ρόλοι μας, αφού δεν είναι σύμφωνοι με τον βαθύτερο προορισμό μας, γίνονται προσχέδιο για την μετατροπή της ανθρώπινης ύπαρξης σε αντικείμενα και αναλώσιμα. Χαρακτηριστικό έργο… «Είσαι ένας καναπές…», «Ο καθρέφτης», «Φτιάξε μου την φούστα»
Σημείο αναφοράς αυτόφωτοι άνθρωποι με αξίες – δάσκαλοι – γίνονται φάρος στα κύματα και οδηγός ζωής.
Αν μάθουμε να βλέπουμε και να ακούμε υπάρχει ελπίδα…

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού
Under the auspices of the Ministry of Culture and Sports


Loading