Φεστιβάλ Κορώνης • Koroni Festival 2021

Αναβολή συναυλίας

Η συναυλία της 27ης Αυγούστου αναβάλλεται για λόγους ανωτέρους της θέλησής μας. Θα επανέλθουμε σύντομα.

Ζητάμε συγγνώμη για τυχόν ταλαιπωρία.

Μπορείτε να ενημερώνεστε και στην ιστοσελίδα μας.

Τhe concert is postponed.

The concert on August 27 is postponed for reasons beyond our control. We will be back soon.

We apologize for the inconvenience.

For updates please visit our website.

Das Konzert vom 27 August 2021 wird aus Gründen, die wir nicht beeinflussen können verschoben.

Wir werden Sie baldmöglichst wieder kontaktieren.

Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.

Bitte besuchen Sie unsere Webseite für aktuelle Neuigkeiten.

www.koronifestival.gr / koronifestival@gmail.com


Loading