Προσοχή

Λόγω πυρκαγιών στην περιοχή μας,

η συναυλία της 4ης Αυγούστου αναβάλλεται.

Caution

Due to the fires in the area

we will postpone our concert scheduled for the 4th of August.

Achtung

Aufgrund von Bränden in unserer Gegend wird das Konzert vom 4. August verschoben.

www.koronifestival.gr / koronifestival@gmail.com


Loading